Colleen Smith haastattelu 7.6.2017

Tämä on tarina Progressin voimanaisesta Colleen Smithistä, Progressista ja vähän tietojenkäsittelyn historiasta. Vaikka Colleen Smith pääsi lopulta vuoden 2017 lopussa odottamalleen eläkkeelle, minusta tämä tarina kannattaa silti kertoa.

Kesäkuun 7. 2017 oli kaunis aurinkoinen alkukesän aamu. Menen haastattelemaan Colleen Smithiä Teppo Määttäsen kanssa hotelli Hilton Helsinki Strandiin Helsingin Hakaniemeen. En arvannut, että tuo oli yksi niistä harvoista kauniista sateisen ja viileän kesän 2017 päivistä. Haastattelun aikana mukaan liittyy myös Jarmo Nieminen Progressilta. Paikalla taisi olla vielä joku nuori nainen, sillä äänityksen alussa ja lopussa naisen ääni kertoo, ettei nauhoitusta ei voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
Epäilen nauhoittajaksi juuri tuota naista, joka on varmaankin vieraan valtion tiedustelupalvelusta :)

 

Colleen saapuu haastatteluun täsmällisesti ja tarmoa täynnä. Edellisenä päivänä Progress järjesti Helsingin Musiikkitalolla Progress World Tour-tapahtuman ja olemme saaneet seurata siellä Colleenen esityksiä. 

Haastattelun aikana Colleen kertoo mm. miten hän tutustui Progressiin, ajatuksia Progressin tulevaisuudesta, asiakkaista ja miten hän haluaa kehittää Progress-yhteisöä.

Tuskin Colleen Smith uransa alussa 1980-luvulla olisi voinut kuvitella, että jonain päivänä häntä haastatellaan Suomessa. Sinä voit ladata tuon haastattelun ja kuunnella sen kokonaisuudessaan missä haluat. Suosittelen.

Oikeastaan Colleen Smith oli kuvitellut olevansa jo useamman vuoden eläkkeellä veneilemässä, golfaamassa ja nauttimassa elämästään Atlantin rannalla nykyisessä kodissaan Cape Codissa. Hän oli Progressille niin tärkeä, ettei häntä haluttu vielä laskea.

Vuonna 2005 Progressin perustaja ja pitkäaikainen pääjohtaja Joe Alshop haastatteli ja palkkasi Colleenin Progressille. Colleen kertoi, että Joe Alshop osasi nähdä tulevaisuuteen ja pystyi ennustamaan mihin suuntaan kehitys kulkee.
Joen ennustajan kyvyt olivat tärkeä syy Progressin menestyksen. 

Tietoverkkojen ja pilvipalveluiden kehitys teki mahdolliseksi sen, että sovelluksia voitiin myydä palveluina - Software as Service (SaaS).
Joe Alshop näki, että SaaS on asia jota täytyy hyödyntää. Hän tarvitsi henkilön kertomaan miten.
Colleen oli tähän sopiva. Niinpä hän aloitti työt Progressilla Joe Alshopin kanssa ja heidän yhteistyönsä jatkui kunnes Joe jäi eläkkeelle. 
 
Palataan ajassa taaksepäin. Colleen on kotoisin Bostonin alueelta. Koulussa (high school) hän sai kaksi elämäänsä merkittävästi vaikuttanutta tuttavuutta: hänen tuleva miehensä, jonka kanssa hän on elänyt 38 vuotta ja tietokoneen.
Ensimmäiset PC:t (personal computer)tulivat markkinoille hänen kouluaikaansa 1980. Hän halusi opiskelemaan tietotekniikkaa ja 1980 hän aloitti ohjelmistoinsinöörin opinnot Stone Hill Collagessa Bostonin alueella. Alan koulutus oli silloin uutta. Colleen opiskeli ohjelmointia, tietotekniikkaa ja yritystaloutta. Samoihin aikoihin ensimmäiset Progress-tuotteet olivat syntymässä - ei autotallissa vaan hammaslääkärin tiloissa. 

Valmistuttuaan 1985 Colleen aloitti työt suuressa ohjelmistotalossa EDS Ross Perot joka teki ohjelmistoja maailman suurimmille yrityksille. Colleen ohjelmoi assembler- ja Cobol-kielillä keskustietokoneilla(mainframe) ajettavia toiminnanohjaus-, taloushallinnon-, henkilöstöhallinnon- ja tuotannonjärjestelmiä. Hän teki myös järjestelmän hallintaa sekä asennuksia ja ensimmäinen asiakas oli amerikkalainen vähittäiskaupan jättiläinen Wallmart. Hän kertoo myös ohjelmoineensa PDL kielellä, joka muistutti Progressin kehittämää 4GL-kieltä. Koko työuransa Colleen on työskennellyt suurten yritysten kanssa.

1980-luvun lopussa Colleen toimi myynnin teknisenä tukena josta sitten luontevasti siirtyi myyjäksi. Oltuaan usean vuoden myyjänä, 1990-luvulla client/server teknologian tultua hän oli työtepäällikkönä tuotekehityksen ja myynnin välisenä linkkinä.
Siitä ura jatkui varatoimitusjohtajaksi (senior vice president).
Tuohon aikaan Progressiin tuli client/server arkkitehtuuri ja graafinen käyttöliittymä (versio 7).

IT-kuplan aikoihin Colleen siirtyi vuonna 2000 analyytikoksi yritykseen, jonka nykyisin omistaa Gartner. Hän selvitti suurten yritysten IT-tarpeita tulevaisuudessa, teki vertailuja ja arvioi erilaisia teknologisia ratkaisuja. Hän oli myös yhteydessä sovelluksia kehittäviin yrityksiin ja antoi niille tietoa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeista.
Esimerkkinä hän kertoo tutkineensa siihen aikaan tuntematonta amerikkalaista Salesforce yritystä, joka oli yksi edelläkävijä SaaS-mallin käyttäjänä.

Saas olikin syy miksi Joe Alshop haastatteli ja palkkasi Colleenin 2005 Progressille.
Colleen oli pitänyt analyytikon työstään, mutta hänelle oli syttynyt halu päästä soveltamaan käytäntöön oppeja, joita hän tutki.
Colleen tiesi Progressin yrityksenä, sillä hän asui vain 5 km päässä Progressin pääkonttorista Bostonin lähellä Bedfordissa. Hän näki päivittäin Progressin logon ajaessaan pääkonttorin ohi.


Analyytikkona hänen alueenaan olivat olleet mm. toiminnanohjausjärjestelmät. MFGPRO-toiminnanohjausjärjestelmän valmistaja QAD, joka on ollut pitkään Progressin suurimpia asiakkaita, kehotti Colleenia tutustumaan Progressiin.
Hän tutustuikin sitten Progressiin kunnolla ja kirjoitti Progressista raportteja (2002, 2003). Hän arvosti erityisesti sitä, että Progressilla oli laaja ja laadukas kumppaniverkosto, hyvä kumppaniohjelma ja se ymmärsi kumppaniensa haasteet ja tarpeet.
Progress oli taloudellisesti vakaa ja oli onnistunut välttämään 1990-luvun IT-kuplan toimimalla maltillisesti omien vahvuuksiensa mukaan eikä
sännännyt muiden mukanaan ostamaan startup-yrityksiä. Colleenilla oli monipuolinen kokemus IT-alalta ja hyvä käsitys yrityksestä hänen tullessaan Progressille töihin.

Kun kysyimme mitkä ovat Progressin vahvuudet Colleen nostaa tärkeimmäksi nimenomaan hyvät kumppanit ja toimivan yhteistyön.
Haastattelussa saan uutta ja yllättävää tietoa Progressin strategiasta uusien asiakkaiden hankintaan. Vuonna 1989 Joe Alshop ja David Ireland olivat päättäneet, että Progress keskittyy kasvamaan kumppaniverkoston ja kumppanien sovellusten kautta. 
He päättivät kumppaniohjelman toimivuuden takaamiseksi rajoittaa kumppanien määrää ja auttaa kumppaneitaan kasvamaan ja menestymään. He päättivät määräksi 2500 kumppania.Tuo strategia mahdollisti pienemmän myyntiorganisaation ja takasi vakaan tuoton. Vuosien kuluessa kumppanien määrä on vähentynyt 1400:n, mutta yksi syy on se, että isommat kumppanit ovat hankkineet pieniä kumppaneita omistukseensa.
Colleen korostaa, että vaikka kumppanien määrä kasvaa enää muutamilla vuodessa, Progress saa vuosittain 4000 uutta asiakasta kumppaneidensa kautta.

Totean, että jotkut Progress-asiakkaat modernisointia tehdessään ovat päätyneet vaihtamaan kehitysvälineitä. Tähän liittyen Colleen kertoo mielenkiintoisen tarinan. Kolme vuotta sitten New Jerseyssä pieni menestynyt Progressilla kehittänyt yritys ostettiin.
Ostaja oli päättänyt siirtää kehityksen Microsoftin välineisiin. Yrityksen myyjä esitti viimeisenä toiveenaan, että uusi omistaja antaisi Progressille mahdollisuuden kertoa tuotteistaan. Colleen kutsuttiin paikalle. Hänet istutettiin pitkän pöydän toiseen päähän ja häntä tentattiin kolme tuntia liittyen Progress-tuotteisiin. Colleen onnistui vakuuttamaan uuden omistajan, joka päätti jatkaa kehitystä Progress tuotteilla. Colleen suositteleekin kutsumaan paikalle Progressin asiantuntijat, jos yritys on päättämässä tulevaisuuden suunnasta.  

Colleen pitää yhtenä Progressin vahvuutena ABL-kieltä, joka on hyvin integroitunut tietokantaan. Silti hän neuvoo olemaan korostamatta ohjelmointikieltä myyntitilanteissa, koska kielestä puhuminen ei ole muodikasta. Mainospuheissa ohjelmistovälineiden myyjät puhuvat sovellusten kehittämisestä ilman ohjelmointia, mutta Colleen tietää, ettei vaativien yrityssovellusten logiikoita voi tehdä ilman ohjelmointia. On tietysti automatisoitava mahdollisimman paljon kehitysprosessia ja pyrittävä kaikin keinoin tuottavuuteen. Mutta kun tarvitaan vaativaa logiikkaa Progress ABL-kieli on paras kieli sen toteuttamiseen. ABL-kieli on vanha, mutta Colleen sanoo naurahtaen, että vanha tarkoittaa myös kokemusta ja viittaa sillä, että kieli vuosien kuluessa kehittynyt ja hioutunut entistä paremmaksi. Colleenen mukaan Progress ABL-kieli on erittäin kilpailukykyinen verrattuna Oraclen, SAP:n ja Salesforce.com:n käyttämiin kieliin verrattuna.

Gus Björklund tutki ja vertasi Salesforcen käyttämää Apex-kieltä Progess ABL-kieleen ja tuli siihen tulokseen, että kielet olivat hyvin samankaltaisia. Progress ABL-kielellä oli kuitenkin helpompi ohjelmoida. On paljon esimerkkejä, joissa 30-vuotta sitten kirjoitettuja ohjelmia on edelleen käytössä.Colleen on sitä mielestä Progress ABL-kieli on vahva liiketoimintalogiikan kirjoittamiseen, mutta sillä ei enää pitäisi ohjelmoida käyttöliittymää vaan käyttää käyttöliittymän toteuttamiseen tehtyjä uudenaikaisia työkaluja.

Colleenen mukaan lähtökohtana ei pitäisi olla sovellusten uudelleen ohjelmoiminen vaan niiden uudistamisesta tuomalla uusia ominaisuuksia, uusia käyttöliittymiä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Hän uskoo, että tulevaisuuden Progress-tuotteet ovat entistä helpompia käyttää, ne ovat entistä tuottavampia ja sovelluksia voi helpommin tarjota pilvipalveluina.Tietoturvan tärkeys kasvaa koko ajan. Colleen on innoissaan uudesta AppServer-tuotteesta ja uusista replikointimahdollisuuksista.

Eniten Colleen korostaa ohjelmistoarkkitehtuurin tärkeyttä ja erityisesti sitä, että liiketoimintalogiikka (business logic) eriytetään omaksi osaksi arkkitehtuuria.
Hän piirtelee paperille kuvan, jossa liiketoimintalogiikka tarjoaa palveluitaan erilaisille käyttö- ja muille liittymille kuten web-, mobiili-, työpöytäsovellusten käyttäjille.

Ennen nykyistä pääjohtajaa Progressia johtivat markkinointitaustaiset henkilöt.
Colleen on myös iloinen siitä, että uudella Progressin pääjohtajalla Yogesh Guptalla on kokemusta sovelluskehityksestä ja hän ymmärtää tuotteiden merkityksen. 

Colleenen mielipide on, että kehityslisenssien tulisi olla maksuttomia, mutta tapauksia on erilaisia. Jos tekee Progressin kanssa SaaS-sopimuksen, kehityslisensseistä ei makseta.
On tarjolla erilaisia Classroom-versioita, joita voi maksutta käyttää kokeiluun, mutta ei saa tehdä myytäviä tuotteita. Colleen pohtii, että jos asiakas ei kehitä uusia sovelluksia eikä tuota muuta kautta tuloja Progressille, silloin kehitystyökalut voivat olla maksullisia.
Koska Telerik- ja Kendo-tuotteille oli päätetty hinnoittelu pelkästään kehitystyökalun mukaan ennen kuin Progress osti yritykset, siinä pelkkä kehitystyökalun hinnoittelu säilyy.
Vaihtoehtoja kehitystyökalujen hinnoitteluun on, joten Colleen rohkaisee aina kääntymään Progressin myynnin puoleen.

Vaikka Progressilla on kumppanuusohjelma, Colleen näkee, että yhteistyötä kumppanien kanssa täytyy kehittää. Progressin pitäisi tehdä enemmän ja parempaa yhteistyötä.
Työskentely kumppaniverkoston kanssa on syy miksi Colleen oli päättänyt lykätä eläkkeelle jääntiä ja hän oli räätälöinyt itselleen paikan yhteistyötä kumppanien kanssa kehittävänä johtajana (VP Customer Advocacy for Core Products) . Hänestä kumppaneita tulisi arvostaa paremmin ja lisätä yhteistyötä kumppaneiden ja Progress-käyttäjäyhdistysten kanssa. Hän oli hankkimassa avukseen asiantuntijan, jolla oli kokemusta kumppanuusohjelman toteuttamisesta.

Teppo haastaa Colleenen liittyen uusien tuotteiden laatuun. Colleen kertoo päättäneensä tuoda Kendo UI Builder versio 1.0 markkinoille, vaikka tiesi ettei tuote ole aivan valmis.
Hän on pohtinut jälkeenpäin olisiko pitänyt vielä odottaa, mutta perustelee päätöstään sillä, että tuote täytyi julkaista, jotta pystyttiin näyttämään mitä ollaan tekemässä ja saada palautetta. Tuotteen laatuongelmien yhtenä syynä oli kaksi erillistä kehitysryhmää, joilla oli erilaiset kulttuurit. Kokemuksesta on otettu opiksi ja nyt kehityksen vastuu on OpenEdge ryhmällä, jolla on eniten kokemusta kehitystyökalujen tuotteistamisesta.
Ryhmää johtaa Shelley Chase.

Haastattelun jälkeen Colleenen päivä jatkui suomalaisten kumppaneiden tapaamisilla.

Colleenille lähettämäni joulutervehdys ei mene enää perille Progressin sähköpostiin. 
Kuulen myöhemmin, että Colleen pääsi vihdoin eläkkeelle joulukuussa. 
Colleen Smithillä on ollut iso merkitys viime vuosien Progress-kehitykseen erityisesti Saas-ratkaisuissa ja hän on ollut aktiivinen kumppaneiden kanssa.
Hänen eläkkeellä jäämisensä jättää aukon ja toivon hänen saaneen kumppaniohjelman kehityksen hyvään vauhtiin. 


Colleen kertoi käyneensä ainakin 65:ssä eri maassa. Nyt hänellä on aikaa matkustaa.
Matti ja Teppo laulavat (enkä tarkoita entistä ja nykyistä FinPUG puheenjohtajaa), että "kaiken takana on nainen". Colleenen uran takana oli mies, jolle Colleen vaikuttaa olevan kiitollinen. Hän mahdollisti ahkeran matkustamisen mm. huolehtimalla lasten jalka- ja koripalloharrastuksista. Hänen kolme aikuista lastaan on muuttanut kotoa, joten hän viettää aikaansa yhdessä miehensä eli high school aikaisen rakkaansa kanssa Cape Cod-lahdella olevassa kodissaan. Tuosta 120 km päässä Progressin toimistosta sijaitsevasta vapaa-ajanasunnosta tuli heidän kotinsa jo kolme vuotta sitten.   
 

Kirjoittaja: Veli-Matti Korhonen

Veli-Matti Korhonen, Wonne Oy
Colleen Smith